Doktora Sonrası Araştırmacı Başvuruları

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile birlikte bilimsel araştırmalara gerçekleştirmek, ulusal/uluslararası projeler ortaya koymak, ikili işbirliklerini geliştirmek amacıyla Doktora Sonrası Araştırmacı Programı (DOSAP) kapsamında doktora unvanına sahip araştırmacılar aranmaktadır.

Programa başvurmak isteyen genç araştırmacıların aşağıdaki genel koşullardan birini sağlamaları gerekmektedir:

a. Doktorasını tamamlamış olmak ve halen bir kurumda kadrolu çalışıyor olmak

b. Herhangi bir kadrosu bulunmayan ve 2547 sayılı kanunun Ek Madde 34 şartlarını sağlayarak, sahip oldukları doktora derecesini son 70 ay (başvuru değerlendirme ve bir yıllık çalışma süresini de dikkate alarak toplamda 7 yıl) içerisinde almış olmak

Bu koşullardan birini sağlayan araştırmacılar ilan metninde aranan özel şartları sağlamaları durumunda, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görevlendirme yolu ile, 12 ay süre ile DOSAP'a katılabileceklerdir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye BURADAN ulaşılabilmektedir.

İlgilenen araştırmacıların DOSAP Aday Başvuru sayfamız üzerinden ilgili formu doldurarak formun çıktısını 31 Ocak 2022 tarihi saat 17.30’a kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Programa kabul edilecek araştırmacılar SDÜ’deki öğretim elemanlarına sağlanan olanaklardan yararlanabileceklerdir.

Programa başvuran adayların değerlendirilmesi, birlikte çalışacakları DOSAP Danışmanının da içinde bulunduğu bir komisyon tarafından yapılacak ve komisyon tarafından kabul edilen adayla birlikte DOSAP Danışmanı ortak olarak İş Programını hazırlayacaktır.

Görevlendirme, programa kabul edilen adayın aşağıdaki şartlardan uygun olanı sağlaması ile kesinleşecektir.

a. Kadrolu çalışıyorsa çalıştığı kurumun yetkili kişisinin başvuruyu onaylaması,

b. Kadrosuz ise Süleyman Demirel Üniversitesi ile imzalanacak sözleşme

 

Yayın Tarihi: 13/01/2022
Okunma Sayısı: 1405