Hakkımızda

Bu program, araştırmacıların kendi konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile ortak araştırmalar yapmasını teşvik ederek aralarındaki bilimsel etkileşimin artırılması için, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde veya Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyelerinin bir başka üniversitede yürütülen Doktora Sonrası Araştırma Programlarına katılımlarını desteklemek amacıyla 15.06.2021 tarihinde kabul edilen Uygulama Esas ve Usulleri ile faaliyetine başlamıştır.